<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="police_hatirlat.aspx.cs" Inherits="police_hatirlat" %> <%@ Register assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit" tagprefix="cc1" %> Sigorta Portalı
Adınız  
Soyadınız  
Cep Telefonunuz Seçiniz 532 533 505 === 501 502 503 504 506 507 508 530 531 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 551 552 553 554 555 556 557 558 559  
E-posta Adresiniz  
Sigorta Şirketi  
Acente No  
Poliçe No  
Bitiş Tarihi ../../...  
        Poliçe Hatırlatmanız Bize Ulaşmıştır.